Kwadraat junior


Voor kinderen in de basisschoolleeftijd
die meer- of hoogbegaafd zijn, heeft
PCBO Meppel het programma Kwadraat. CBS de Akker heeft als onderdeel van
PCBO Meppel een kwadraatafdeling waar hoogbegaafde kinderen fulltime onderwijs krijgen. Door samenwerking kan deze expertise ook worden ingezet voor peuters die gebruik maken van Plus Kinderopvang. In de groep is dus naast het aanbod voor alle peuters, ook aandacht voor het aanbod aan peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit heet Kwadraat Junior. 

Ontwikkelingsvoorsprong

Er is sprake van een ontwikkelingsvoorsprong als een kind duidelijk voorloopt op één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Dit kan blijken uit:

• Een zeer goede taalontwikkeling en uitgebreide woordenschat
• Intense betrokkenheid en een tomeloze energie
• Al op jonge leeftijd diep nadenken over levensbeschouwelijke onderwerpen
• Kennishonger en grote interesse in moeilijke materie, zoals de ruimte of geschiedenis
• Grote mate van taakgerichtheid en concentratie, vooral bij zelfgekozen activiteiten
• Fantasierijk en zeer creatief
• Interesse in lezen en rekenen
• Sterk geheugen
• Aanpassingsvermogen aan de groep 

Passende begeleiding

Het is belangrijk dat een ontwikkelings­ voorsprong zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd. Hierdoor is het mogelijk erop in te spelen in de begeleiding van de peuter door rekening te houden met leerbehoeften en ontwikkelingslijn. CBS de Akker is ook hierin gespecialiseerd.

Gewone peutergroep én ontwikkelingsgelijken

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong zitten in een gewone peutergroep, waar
ieder kind welkom is en waar veel individuele aandacht is voor elk kind. Peuters kunnen zo
in een veilige omgeving op onderzoek uit gaan. We dagen ze uit om op eigen niveau met verschillende materialen aan de slag te gaan. 

Doorgaande leerlijn basisschool

Binnen de peutergroep bij CBS de Akker kunnen peuters met een ontwikkelings­ voorsprong met ontwikkelingsgelijken optrekken. Ook is er in de doorgaande lijn naar de basisschool nauw overleg met de intern begeleider en leerkrachten. Zo wordt onderpresteren of aanpassingsgedrag voor­ komen. Het kind kan zich blijven ontwikkelen op de manier die bij hem past.