Methodewerk, Periodewerk en Kwadraatwerk

De opbouw van de dag bestaat uit 3 blokken: een blok met Methodewerk, een met Periodewerk (een variant op Levelwerk) en een blok Kwadraatwerk. In Kwadraatwerk zitten o.a projecten, omgaan met leren leren, techniek en Topondernemers (voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Wereldoriëntatie waaronder Natuur). Daarnaast zijn er verspreid over de week en terugkomend in een vast weekschema de vakken: filosofie, schaken, Chinees/Duits, muziek, tekenen, handvaardigheid, cultuur, gymnastiek, techniek en kanjertraining. In het weekgesprek wordt met iedere leerling, op basis van o.a. de CITO toets gegevens, besproken welke weg het de komende week gaat volgen om tot een goed eindproduct te komen bij de specifieke, persoonlijke leerdoelen. 

Methodewerk: 

Voor rekenen werken we met de methode Math en rekentuin. Daarnaast zitten er ook verschillende rekenmaterialen in het periodewerk programma. Voor taal/spelling werken we met de methode Taalactief. 

Rekenmethode Math De rekenmethode Math is gekozen om de volgende redenen: 

* Excellent onderwijs voor allen is: 

o passend onderwijs 

o eigenaarschap voor leren bij de leerling 

* Hoofdtaak en rol leerkracht: 

o leerling begeleiden in zijn leerproces 

o de leerkracht heeft daartoe de handen vrij 

* Leerling en leerkracht moeten: 

inzicht hebben in en beschikken over leerlijnen vrij beschikken over alle “les” materiaal Math biedt dus passend onderwijs voor alle kinderen en is daarom ook uitermate geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen van de Kwadraatafdeling. Math gaat uit van de Kerndoelen voor het basisonderwijs en de hierbij behorende referentiekaders voor rekenen. Het is een methode waarmee wij ook een goede verantwoording kunnen afleggen. In Math spreekt ons o.a. in het bijzonder ook aan: -het nog gerichter kunnen werken naar leerdoelen en beheersing -meer inzicht in eigen leerproces -meer sturing van eigen leerproces en doelen -grotere zelfstandigheid -meer aandacht voor rekenstrategieën -aandacht voor samenwerkend leren -bevordering van eigen motivatie, leerplezier en zelfvertrouwen 

-het behouden van de natuurlijke leergierigheid van kinderen en stimuleren -Kinderen de ruimte en de middelen geven om zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen -Leerkrachten de mogelijkheid bieden zich helemaal te richten op het primaire proces en de juiste instructie en coaching op maat geven. -de portfolio mogelijkheid -het feit dat het een digitale methode is en daardoor o.a . het voordeel heeft dat het overal te openen is. De leerling kan thuis vorderingen trots tonen. Het spreekt voor zich, dat wij met Math ook oog en aandacht hebben voor borging en automatisering van kennis en vaardigheden bij kinderen. 

Periodewerk: 

Voor periodewerk werken we met de materialen uit de levelwerk kisten.