Welkom op de site van de kwadraatafdeling

De Kwadraatafdeling maakt onderdeel uit van Kwadraat, een aanbod voor meer-en hoogbegaafde leerlingen binnen de Stichting PCBO Meppel. De afdeling is gestart bij de aanvang van schooljaar: 2011-2012 en biedt voltijd, passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Ook op de Kwadraatafdeling willen wij vanzelfsprekend dat de leerlingen zich veilig, geborgen en gewaardeerd weten. Dat de leerlingen zich herkend en erkend voelen. “Optimale ontwikkelingskansen met hart voor ieder kind ” is ons motto”. De nadruk ligt hierbij ook op leren leren , samenwerken, een rijke leeromgeving, zelfontdekkend leren, respect, oplossen van conflictsituaties, kritisch denkvermogen, zelfredzaamheid, solidariteit, inleven, anders zijn, respecteren, accepteren en niet buitensluiten. En tevens op het serieus nemen van kinderen en ouders, onze identiteit, toekomstgericht zijn, eigentijds leren, adaptief onderwijs en bovenal blije ouders en kinderen. De leerkrachten van de Kwadraatafdeling hechten net als die van de gehele Akker ook grote waarde aan een blijvende ontwikkeling van zichzelf om scherp te blijven en de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.