Schooltijden


De kwadraatafdeling houdt de volgende lestijden aan:

Schooltijden:


De schooltijden zijn voor de groepen 3 t/m 8:
's morgens: 08:30 - 12:00 uur
's middags: 13:15 - 15:15 uur

Op woensdag van 08:30-12:15 uur. Indien de ouders het van de groepen 3 en 4 het organisatorisch makkelijker vinden om
de kinderen op de woensdag om 12:00 uur mee te nemen, dan dient hier aan het begin van het schooljaar een briefje voor ingevuld te worden.
De groepen 3 en 4 zijn op de woensdag en de vrijdagmiddag vrij. De hele school is op de woensdagmiddag vrij.


Belsignalen:

Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de onderwijstijd werken we met twee belsignalen. Ervaring heeft ons geleerd dat het een meerwaarde heeft voor de leerlingen in de wijze waarop ze hun dag op school beginnen. Dat betekent:
8.25 uur -         de eerste bel     -  Dit is het teken voor de leerlingen om naar binnen te gaan.

We verwachten van de ouders dat zij dan al afscheid hebben geno­men van hun kind(eren) en de school hebben verlaten
Het belsignaal wordt ook om 13.10 uur gebruikt.